เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

Botnoi Group

Botnoi Group

Botnoi Group

เราคือใคร

เราคือใคร


Botnoi Company (Botnoi) is a company founded in 2017 with the founder being Dr. Winn Worawuthikunchai, a computer scientist with expertise in development and design. Natural Language Processing software and systems are committed to creating AI (Artificial Intelligence) technology that can better understand human language and be of use in everyday life.


The company has used AI technology to develop the Chatbot system, which is a system that uses NLP technology to be able to understand and answer users' questions automatically. Especially in the areas of customer service and technical support. This allows customers to contact and inquire and receive services 24 hours a day. In addition to Chatbot, the company has also developed many other AI systems such as Speech Recognittion, Text to Speech, Speech to Video, Computer Vision, Digital Human, Virtual Influencer, Voicebot และ Data Science

Today, Botnoi continues to develop and implement AI technology in various businesses. continuously and aims to create innovation and AI technology that is beneficial to business operations and helps people in society to be as comfortable and successful in their lives as possible.

บริษัทบอทน้อย (Botnoi) เป็นบริษัทฯ ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 (2017) โดยมีผู้ก่อตั้งคือ ดร.วินน์ วรวุฒิคุณชัย ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มีความชำนาญในการพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์และระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) มุ่งมั่นที่จะสร้างเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ที่สามารถเข้าใจภาษามนุษย์ได้ดีขึ้นและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน


บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการพัฒนาระบบ Chatbot ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยี NLP เพื่อให้สามารถเข้าใจและตอบคำถามของผู้ใช้ได้โดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะในด้านการบริการลูกค้าและการสนับสนุนทางด้านเทคนิค ทำให้ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามและรับบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจาก Chatbot แล้ว บริษัทฯ ยังพัฒนาระบบ AI อื่นๆ อีกมากมาย อาทิ เช่น Speech Recognittion, Text to Speech, Speech to Video, Computer Vision, Digital Human, Virtual Influencer, Voicebot และ Data Science


ในปัจจุบัน Botnoi ยังคงพัฒนาและนำเทคโนโลยี AI มาใช้งานในธุรกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมุ่งหวังที่จะสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี AI ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและช่วยเหลือคนในสังคมให้มีความสะดวกสบายและประสบความสำเร็จในชีวิตของพวกเขาได้อย่างมากที่สุด

บริษัทบอทน้อย (Botnoi) เป็นบริษัทฯ ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 (2017) โดยมีผู้ก่อตั้งคือ ดร.วินน์ วรวุฒิคุณชัย ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มีความชำนาญในการพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์และระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) มุ่งมั่นที่จะสร้างเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ที่สามารถเข้าใจภาษามนุษย์ได้ดีขึ้นและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน


บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการพัฒนาระบบ Chatbot ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยี NLP เพื่อให้สามารถเข้าใจและตอบคำถามของผู้ใช้ได้โดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะในด้านการบริการลูกค้าและการสนับสนุนทางด้านเทคนิค ทำให้ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามและรับบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจาก Chatbot แล้ว บริษัทฯ ยังพัฒนาระบบ AI อื่นๆ อีกมากมาย อาทิ เช่น Speech Recognittion, Text to Speech, Speech to Video, Computer Vision, Digital Human, Virtual Influencer, Voicebot และ Data Science


ในปัจจุบัน Botnoi ยังคงพัฒนาและนำเทคโนโลยี AI มาใช้งานในธุรกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมุ่งหวังที่จะสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี AI ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและช่วยเหลือคนในสังคมให้มีความสะดวกสบายและประสบความสำเร็จในชีวิตของพวกเขาได้อย่างมากที่สุด

Our visions

วิสัยทัศน์ของเรา


วิสัยทัศน์ของเรา

Looking forward

We have a goal and are ready to create a great future for next generations.

Grow with AI

To help our society use AI to make the impossible possible.

Pride

We aim to become a global Deep Tech company from Thailand.

Join with us

Address

BOTNOI GROUP 253,

253 Asoke Building,

Sukhumvit 21 Road,

Khlong Toei Nuea,

Wattana, Bangkok 10110

Contact

Admin@botnoigroup.com

091-707-5938

Resources

Privacy policy

© 2023 Botnoi Group

ที่อยู่

BOTNOI GROUP 253,

253 Asoke Building,

Sukhumvit 21 Road,

Khlong Toei Nuea,

Wattana, Bangkok 10110

ติดต่อ

Admin@botnoigroup.com

091-707-5938

Resources

เงื่อนไขการใช้บริการ

© 2023 Botnoi Group

ที่อยู่

BOTNOI GROUP 253,

253 Asoke Building,

Sukhumvit 21 Road,

Khlong Toei Nuea,

Wattana, Bangkok 10110

ติดต่อ

Admin@botnoigroup.com

091-707-5938

Resources

เงื่อนไขการใช้บริการ

© 2023 Botnoi Group