เราคือใคร

บริษัทบอทน้อย (Botnoi) เป็นบริษัทฯ ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 (2017) โดยมีผู้ก่อตั้งคือ ดร.วินน์ วรวุฒิคุณชัย ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มีความชำนาญในการพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์และระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) มุ่งมั่นที่จะสร้างเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ที่สามารถเข้าใจภาษามนุษย์ได้ดีขึ้นและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน


บริษัทฯได้นำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการพัฒนาระบบ Chatbot ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยี NLP เพื่อให้สามารถเข้าใจและตอบคำถามของผู้ใช้ได้โดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะในด้านการบริการลูกค้าและการสนับสนุนทางด้านเทคนิค ทำให้ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามและรับบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจาก Chatbot แล้ว บริษัทฯยังพัฒนาระบบ AI อื่นๆ อีกมากมาย อาทิ เช่น Speech Recognittion, Text to Speech, Speech to Video, Computer Vision, Digital Human, Virtual Influencer, Voicebot และ Data Science


ในปัจจุบัน Botnoi ยังคงพัฒนาและนำเทคโนโลยี AI มาใช้งานในธุรกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมุ่งหวังที่จะสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี AI ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและช่วยเหลือคนในสังคมให้มีความสะดวกสบายและประสบความสำเร็จในชีวิตของพวกเขาได้อย่างมากที่สุด

วิสัยทัศน์ของเรา

มองไกลสู่อนาคต

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไป

เติบโตไปพร้อมเอไอ

สร้างพลังให้แก่สังคมด้วยAI เพื่อสร้างในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

ความภาคภูมิใจ

เรามีเป้าหมายสู่การเป็นบริษัทระดับโลกด้าน Deep Tech จากประเทศไทย

ร่วมกันพัฒนาและสร้างสรรค์

อนาคตใหม่ ไปพร้อมกับเรา

ร่วมกันพัฒนาและสร้างสรรค์

อนาคตใหม่ ไปพร้อมกับเรา

ร่วมกันพัฒนาและสร้างสรรค์

อนาคตใหม่ ไปพร้อมกับเรา